Bani Mame 99481200

Deputatul independent Oana Bîzgan și senatorul USR, Adrian Wiener, au inițiat un proiect pentru completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, în așa fel încât Indicatorul Social de Referință (ISR) să se indexeze anual cu 100% din rata inflației.

Sistemul Asigurărilor Sociale reprezintă cea mai puternică expresie instituțională a solidarității și constituie un mijloc de a asigura un standard minimal de viață pentru mulți cetățeni ai României. Indicatorul Social de Referință (ISR) este o modalitate de calcul unitară prin care toate prestațiile sociale (venitul minim garantat, indemnizația de șomaj, ajutorul pentru încălzire, alocația de stat pentru copii etc.) se raportează la o anumită valoare.

„Astăzi, valoarea ISR este de 500 de lei și nu s-a modificat din anul 2008, când a fost ultima dată stabilită prin ordonanță de urgență”, menționează inițiatoarea proiectului, deputatul independentă Oana Bîzgan.

Indexările survenite au fost, conform unui raport al Rețelei Europene de Politici Sociale, „arbitrare și urmând mai degrabă o logică politică”.
„Rațiunea prestației sociale este garantarea accesului la coșul zilnic, ca instrument în combaterea sărăciei. Dacă indexarea acesteia se face arbitrar, prin mărirea fracțiunii din ISR și nu prin mărirea valorii ISR, de fiecare dată într-un an electoral este evident că prestația socială își va atinge într-o foarte mică măsură scopul”, subliniază Oana Bîzgan.

Aceste aspecte se vor schimba odată cu amendarea legislației, prin indexarea anuală a ISR cu 100% din rata inflației, pentru a reflecta creșterea anuală medie a prețurilor, susțin inițiatorii. Acest model de indexare nu este o noutate, fiind deja utilizat în cazul pensiilor (Legea 263/2010). Rata inflației reprezintă cel mai fidel instrument de cuantificare a variației prețurilor, un indicator economic neutru ce permite asigurarea standardelor sociale minimale, indiferent de criterii conjuncturale, inclusiv politice și electorale.

Eliminarea arbitrarului din metoda de indexare a ISR va aduce stabilitate socială și economică, prin predictibilitatea bugetului necesar și a efectelor sociale produse prin aplicarea sa. În același timp, indexarea automată a ISR elimină eventuale derapaje, acele majorări bruște ce pot produce dezechilibre la nivel bugetar, se mai arată în motivarea proiectului depus la Senat.

Conform datelor Ministerului Muncii și Justiției Sociale, pentru semestrul I al anului curent, numărul total de prestații sociale afectate de indexarea ISR este de cca 6.630.000. Acesta nu este numărul de persoane asistate, întrucât același beneficiar poate primi mai multe prestații: de exemplu, o mamă are dreptul la indemnizaţie pentru creşterea copilului, contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate aferente acesteia și eventual la ajutorul de încălzire. Mai mult de jumătate din totalul prestațiilor sociale – cca 3. 700.000 – o constituie alocaţiile de stat pentru copii. Cei incorect denumiți „asistați social”, adică beneficiarii de ajutor social pentru asigurarea venitului minim garantat sunt aproximativ 250.000 – mai puțin de 4% din totalul prestațiilor sociale. Dintre statele membre UE, România alocă unul dintre cele mai mici procente din PIB pentru cheltuielile cu asistența socială.
Propunerea legislativă a fost semnată de peste 60 de parlamentari atât de la putere, cât și din opoziție.

Loading...